Algemene Voorwaarden


Alle vermelde prijzen zijn bestemd voor particulieren en zijn inclusief BTW

Er wordt een toeslag van 21% aangerekend bij niet-particuliere verkoop
Bij aanvraag van offertes voor niet-particuliere verkoop dient dit voorafgaande ter kennis gebracht worden bij aanvraag van de offerte.

Bestellingen zijn 1 maand geldig. Indien de bestelling niet betaald wordt binnen deze periode, vervalt de bestelling

Indien door overmacht of maatrelgen in het algemeen belang, een groepscursus niet kan door gaan, zal een evenwaardig alternatief aangeboden worden. Evenwaardige alternatieven kunnen zijn: uitstel van de cursus tot een later tijdstip of de cursus individueel laten volgen via het internet.

Betaalde cursussen worden niet terugbetaald eens de les of lessenreeks gestart is, ongeacht de reden of omstandigheden. Het cursusrecht van de lopende lessenreeks kan eventueel wel doorgegeven worden aan een derde die de rest van de cursus in de plaats zal volgen. Of de gemiste lessen kunnen ook gevolgd worden op een andere locatie of tijdstip of via het internet indien mogelijk.

Het inschrijven tot een cursus ganrandeert niet dat de cursus door gaat.

Eventueel gemaakte kosten (zoals bvb examengeld) kunnen niet worden teruggevorderd op de opleidingsverstrekker in geval van annulatie of uitstel van de cursus, ongeacht de reden of omstandigheden.

Bij niet-betaling van verstrekte goederen en/of diensten, worden de herinneringskosten in meerderheid gebracht op het verschuldigd bedrag.
Sommige opleidingen worden verstrekt door andere organisaties. Dit is ondermeer het geval voor de praktijk opleiding. Vaarmeester BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor die opleidingen.