Cursus Stuurbrevet

Aanvang Plaats Tijdstip
17 september 2024 Kuurne 4 dinsdagavonden van 19H30 tot 22H15
23 september 2024 Gent 4 maandagavonden van 19H30 tot 22H15
12 november 2024 Kuurne 4 dinsdagavonden van 19H30 tot 22H15
25 november 2024 Gent 4 maandagavonden van 19H30 tot 22H15

Over de cursus

Optimale voorbereiding voor het theoretisch examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet.
Omvat alle leerstof voor het Beperkt Stuurbrevet en Algemeen Stuurbrevet.
Geeft toegang tot het internatonaal vaarbewijs ICC.
Hiermee mag u varen op zee en binnenwateren, in België en buitenland!

Lessen op een aangenaam tempo.
We volgen het boek "Leidraad voor het stuurbrevet". (ook bij ons te verkrijgen)
Een volledige samenvatting van de vorige examenvragen helpt U extra ter voorbereiding op het examen.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier, via email naar info@vaarmeester.be of telefonisch 0475/864.822.
Privéles en lessen voor groepen zijn mogelijk! Voor meer informatie, bel ons even op.

We bieden ook zelfstudiepakketten aan via onze webshop.

Voor verdere uitleg rond het praktijkexamen, bekijk de Praktijk pagina.

Vraag en antwoord

Wanneer hebt u een stuurbrevet nodig?
Het stuurbrevet is wettelijk verplicht voor het besturen van een vaartuig vanaf 15 meter
of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.
Hoe verloopt het theoretisch examen?
Het examen kan afgelegd worden vanaf 16 jaar.
Het examen stuurbrevet wordt verschillende malen per week op computer afgenomen in:
Oostende, Natiënkaai 5; 8400 Oostende op dinsdag, woensdag en donderdag
Antwerpen, Posthoflei 5; 2600 Berchem op dinsdag en donderdag
Brussel, Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel op donderdag
Namen, Rue des Bourgeois 7 Bloc A; 5000 Namur op maandag

Er wordt GEEN giscorrectie toegepast.
Verschillende vakken worden afgetoetst per examen (Algemeen & Beperkt stuurbrevet).
Per vak moet men 50% behalen en In het totaal moet er 60% behaald worden per examen.
Per examen krijgt u 1 uur tijd. Voor het examen Algemeen & Beperkt stuurbrevet krijgt u samen 2 uren de tijd.
Bij het beëindigen van het examen, krijgt u uw uitslag mee die u vervolgens naar de federatie moeten sturen samen met het attest van slagen voor de praktijktest, waarna u uw brevet ontvangt.
Hoe inschrijven voor het examen?
U kunt zich inschrijven voor het examen stuurbrevet op de pagina van de FOD Mobiliteit:
https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic
Hiervoor hebt u een kaarlezer nodig voor uw identiteitskaart (PIN code) of een token die u kunt aanvragen.
Per examen deel betaalt u 38 Euro aan de FOD mobiliteit. (Ook voor een herkansing)
Wat moet er gebeuren na het examen?
Na het slagen krijgt u een attest van slagen voor de theorie per mail toegestuurd.
Samen met dit attest, dient u nog een praktijkexamen attest, kopij identiteitskaart en een aanvraagformulier op te sturen naar de watersport federatie.
Er dient een administratieve kost betaald te worden van 50 Euro voor het verkrijgen van het brevet.
Twee weken nadat bovenstaande punten voldaan zijn, ontvangt u uw brevet.
Verdere uitleg rond het praktijkexamen vindt u op de Praktijk pagina op deze site.
Hoe gebeurt een herkansing voor een examen?
Om te herkansen dien je een nieuwe examendatum vast te leggen voor het examen waarvoor u niet slaagde.
https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic
Per examen deel betaalt u 38 Euro aan de FOD mobiliteit.
Hoe een internationaal vaarbewijs ICC aanvragen?
Aan de hand van het stuurbrevet kunt u een simpele aanvraag indienen om het ICC te bekomen.
U kunt terecht op de website van de watersport federatie om het ICC aan te vragen. (bvb http://www.wwsv.be )