Cursus Stuurbrevet

Aanvang Plaats Tijdstip
29 september 2021 Gent 4 maandagavonden van 19H30 tot 22H15
4 oktober 2021 Gent 4 maandagavonden van 19H30 tot 22H15
5 oktober 2021 Kuurne 4 dinsdagavonden van 19H30 tot 22H15
7 oktober 2021 Torhout 4 donderdagavonden van 19H30 tot 22H15
15 november 2021 Gent 4 maandagavonden van 19H30 tot 22H15
16 november 2021 Kuurne 4 dinsdagavonden van 19H30 tot 22H15
Omwille van praktische redenen rond COVID-19 zijn er voor het ogenblik geen groepslessen op locatie gepland.
We bieden wel deze alternatieven aan:
Live cursus via het internet (type Webex). Inschrijven kan op bovenstaande link.
Privé cursus op een locatie naar u keuze. Informatie te verkrijgen per email.
Online video cursus te bestellen via onze webshop.
Zelfstudie pakket te bestellen via onze webshop.

Over de cursus

Optimale voorbereiding voor het examen Beperkt en Algemeen Stuurbrevet.
Omvat ook de leerstof voor het Beperkt Stuurbrevet en Algemeen Stuurbrevet.
Geeft toegang tot het internatonaal vaarbewijs ICC.
Hiermee mag u varen op zee en binnenwateren, in België en buitenland!

Lessen op een aangenaam tempo.
We volgen het boek "Leidraad voor het stuurbrevet". (ook bij ons te verkrijgen)
Een volledige samenvatting van de vorige examenvragen helpt U extra ter voorbereiding op het examen.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier, via email naar info@vaarmeester.be of telefonisch.
Privéles en lessen voor groepen zijn mogelijk! Voor meer informatie, bel ons even op.

We bieden ook zelfstudiepakketten aan via onze webshop.

Vraag en antwoord

Wanneer hebt u een stuurbrevet nodig?
Het stuurbrevet is wettelijk verplicht op de binnenwateren voor het besturen van een vaartuig vanaf 15 meter
of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte. Vanaf 2022 is dit ook op zee verplicht!
Hoe verloopt het examen?
Het examen kan afgelegd worden vanaf 16 jaar.
Het examen stuurbrevet wordt verschillende malen per week op computer afgenomen in:
Oostende, Natiënkaai 5; 8400 Oostende op maandag en woensdag
Antwerpen, Posthoflei 5; 2600 Berchem op maandag en donderdag
Brussel, Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel op donderdag

Er wordt GEEN giscorrectie toegepast.
Verschillende vakken worden afgetoetst per examen (Algemeen & Beperkt stuurbrevet).
Per vak moet men 50% behalen en In het totaal moet er 60% behaald worden per examen.
Per examen krijgt u 1 uur tijd. Voor het examen Algemeen & Beperkt stuurbrevet krijgt u samen 2 uren de tijd.
Bij het beëindigen van het examen, krijgt u uw uitslag mee die u vervolgens naar de federatie moeten sturen samen met het prakijkattest (logblad), waarna u uw brevet ontvangt.
Hoe inschrijven voor het examen?
U kunt zich inschrijven voor het examen stuurbrevet op de pagina van de FOD Mobiliteit:
https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic
Hiervoor hebt u een kaarlezer nodig voor uw identiteitskaart (PIN code) of een token die u kunt aanvragen.
Per examen deel betaalt u 38 Euro aan de FOD mobiliteit. (Ook voor een herkansing)
Wat moet er gebeuren na het examen?
Na het slagen krijgt u een attest van slagen voor de theorie per mail toegestuurd.
Samen met dit attest, dient u nog een praktijk attest, kopij identiteitskaart en een aanvraagformulier op te sturen naar de watersport federatie.
Er dient een administratieve kost betaald te worden van 50 Euro voor het verkrijgen van het brevet.
Twee weken nadat bovenstaande punten voldaan zijn, ontvangt u uw brevet.
Welke praktijkervaring telt mee?
De praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van een gebrevetteerd stuurman of indien u niemand kent die een stuurbrevet heeft kan u ook praktijkervaring opdoen via een erkende vaarschool.
In het laatste geval volstaan 6 uur praktijkervaring.
De praktijk mag enkel op de Europese binnenwateren/kanalen worden gevaren.
De praktijkervaring mag ook voor het theorie-examen gebeuren en tot 2 jaar terug gaan.
Opgelet! Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking.
Hoe praktijkervaring vastleggen?
Een logblad kan gebruikt worden als u meevaart met iemand die al een stuurbrevet heeft en u op deze manier de praktijk al doende leert. Op dit formulier moet er minstens 12 uur ervaring ingevuld worden. Nog andere belangrijke gegevens op dit logblad zijn:
• Naam, handtekening en brevetnummer van uw begeleider (Gelieve ook een kopie van dit brevet mee te sturen)
• Het vermogen van het vaartuig (sneller dan 20 km/uur of langer dan 15 meter)
• Waar en wanneer deze vaaruren hebben plaatsgevonden
• Welke vaarmanoeuvres er uitgevoerd werden (aanleg, vertrek, sluizen, ...)
Hoe gebeurt een herkansing voor een examen?
Om te herkansen dien je een nieuwe examendatum vast te leggen voor het examen waarvoor u niet slaagde.
https://rec.mobilit.fgov.be/MobRecr/site/login/loginPublic
Per examen deel betaalt u 38 Euro aan de FOD mobiliteit.
Hoe een internationaal vaarbewijs ICC aanvragen?
Aan de hand van het stuurbrevet kunt u een simpele aanvraag indienen om het ICC te bekomen.
U kunt terecht op de website van de watersport federatie om het ICC aan te vragen. (bvb http://www.wwsv.be )