Cursus Stuurbrevet

Aanvang Plaats Tijdstip
30 januari 2020 Izegem 4 donderdagavonden van 19H00 tot 22H
9 maart 2020 Gent 4 maandagavonden van 19H30 tot 22H15
10 maart 2020 Kuurne 4 dinsdagavonden van 19H30 tot 22H15

Over de cursus

Optimale voorbereiding voor het examen Algemeen Stuurbrevet.
Omvat ook de leerstof voor het Beperkt Stuurbrevet.
Geeft toegang tot het internatonaal vaarbewijs ICC.
Hiermee mag u varen op zee en binnenwateren, in België en buitenland!

Lessen op een aangenaam tempo.
We volgen het boek "Leidraad voor het stuurbrevet". (ook bij ons te verkrijgen)
Een volledige samenvatting van de vorige examenvragen helpt U extra ter voorbereiding op het examen.

Inschrijven kan vis het inschrijvingsformulier, via email naar info@vaarmeester.be of telefonisch.
Privéles en lessen voor groepen zijn mogelijk! Voor meer informatie, bel ons even op.

We bieden ook zelfstudiepakketten aan via onze webshop.

Vraag en antwoord

Wanneer hebt u een stuurbrevet nodig?
Het stuurbrevet is wettelijk verplicht op de binnenwateren voor het besturen van een vaartuig vanaf 15 meter
of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.
Hoe verloopt het examen?
Het examen stuurbrevet wordt verschillende malen per week op computer afgenomen in:
Oostende, Natiënkaai 5; 8400 Oostende op maandag en woensdag
Antwerpen, Posthoflei 5; 2600 Berchem op maandag en donderdag
Brussel, Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel op donderdag

Er wordt GEEN giscorrectie toegepast.
Verschillende vakken worden afgetoetst per examen (Algemeen & Beperkt stuurbrevet).
Per vak moet men 50% behalen en In het totaal moet er 60% behaald worden per examen.
Per examen krijgt u 1 uur tijd. Voor het examen Algemeen & Beperkt stuurbrevet krijgt u samen 2 uren de tijd.
Bij het beïindigen van het examen, krijgt u onmiddellijk uw uitslag mee die u vervolgens naar de federatie moeten sturen samen met het logblad om de praktijk aan te tonen waarna u uw brevet ontvangt.
Hoe inschrijven voor het examen?
Om u in te schrijven voor het examen dient u een inschrijvingsformulier met ingevuld doktersattest samen met een kopij van uw identiteitskaart op te sturen naar de watersport federatie.
Tevens dient u 75 Euro examengeld over te schrijven naar DEZELFDE federatie.
Eens het examendossier volledig is en het examengeld ontvangen is, ontvangt u de nodige informatie om een datum vast te leggen.
Hiervoor hebt u een kaarlezer nodig voor uw identiteitskaart of een token die u kunt aanvragen.
Wat moet er gebeuren na het examen?
Na het examen dient u uw uitslag naar de federatie te sturen samen met het logblad om de praktijk aan te tonen waarna u uw brevet ontvangt.
Welke praktijkervaring telt mee?
De praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van een gebrevetteerd stuurman of indien u niemand kent die een stuurbrevet heeft kan u ook praktijkervaring opdoen via een erkende vaarschool.
In het laatste geval volstaan 6 uur praktijkervaring.
De praktijk mag enkel op de Europese binnenwateren/kanalen worden gevaren.
De praktijkervaring mag ook voor het theorie-examen gebeuren en tot 2 jaar terug gaan.
Opgelet! Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking.
Hoe praktijkervaring vastleggen?
Een logblad kan gebruikt worden als u meevaart met iemand die al een stuurbrevet heeft en u op deze manier de praktijk al doende leert. Op dit formulier moet er minstens 12 uur ervaring ingevuld worden. Nog andere belangrijke gegevens op dit logblad zijn:
• Naam, handtekening en brevetnummer van uw begeleider (Gelieve ook een kopie van dit brevet mee te sturen)
• Het vermogen van het vaartuig (sneller dan 20 km/uur of langer dan 15 meter)
• Waar en wanneer deze vaaruren hebben plaatsgevonden
• Welke vaarmanoeuvres er uitgevoerd werden (aanleg, vertrek, sluizen, ...)
Hoe gebeurt een herkansing voor een examen?
Er zijn geen bijkomende kosten om te mogen herkansen.
Om te herkansen dien je enkel een nieuwe examendatum vast te leggen voor het examen waarvoor u niet slaagde.
Hoe een internationaal vaarbewijs ICC aanvragen?
Aan de hand van het stuurbrevet kunt u een simpele aanvraag indienen om het ICC te bekomen.
U kunt terecht op de website van de watersport federatie om het ICC aan te vragen. (bvb http://www.wwsv.be )